Witamy w sklepie Oleńka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Salon Artykułów Dziecięcych Oleńka - olenka.net.pl

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Oleńka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Salon Artykułów Dziecięcych Oleńka S.C., ul. Krzywoustego 9/1; 70-250 Szczecin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 955-18-99-840, REGON: 811700586.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://olenka.net.pl
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zabawki i odzież dla dzieci.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@olenka.net.pl), telefonicznie pod numerem 508 101 736 lub 914 31 83 52 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 17.00) oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 8. Opisy Towarów podane są zgodnie ze specyfikacjami określanymi przez producentów i dystrybutorów. Kolorystyka Towarów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach ze względu na różnice w ustawieniach monitora wykorzystywanego przez Kupującego. Nie narusza to prawa Kupującego do złożenia reklamacji za wady.
 9. Dostępność Towaru jest oznaczona przy każdym Towarze (brak koszyka oznacza brak Towaru). Może się jednak zdarzyć, że mimo dostępności brakuje danego Towaru (został chwilę wcześniej sprzedany, pozostała sztuka uszkodzona itp.).
 10. Przy niektórych Towarach z różnymi opcjami wyboru (np. kolor, rozmiar), dostępność podana jest dla wszystkich Towarów razem.
 11. W przypadku nie wybrania przez Kupującego konkretnej opcji wyboru (np. koloru), wysyłany jest Towar wybrany losowo.
 12. W razie wątpliwości, czy dany Towar jest dostępny od ręki na magazynie, np. w konkretnym kolorze, Kupujący może wysłać zapytanie, klikając na przycisk "Zapytaj o Towar" na karcie Towaru, e-mailowo kontakt@olenka.net.pl lub telefonicznie 508 101 736.
 13. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 14. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 16. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 17. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
 18. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 3

Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
 2. za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi informacjami umieszczonymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zakończ i zapłać”),
 3. telefonicznie pod numerem tel. 508 101 736 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00).
 4. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje: 
 5. e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
 6. w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail o dostępności Towaru, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 7. Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia poprzez telefon jest określenie przez Kupującego:

a. rodzaju Towaru oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują, np. kolor, rozmiar),

b. ilości zamawianych Towarów,

c. pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz adres e-mail lub numer faksu,

d. informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

 1. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 2. Składając Zamówienie telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia, Kupujący zobowiązany wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji (bądź też zapłacić za Towar). Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego (lub zapłaty za Towar) jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.
 3. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Towaru.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 5. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze  27 2490 0005 0000 4500 5386 1761  (Alior Bank),
 6. gotówką za pobraniem do rąk kuriera.
 7. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 i 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 8. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy zawarte są w zakładkach   „ DOSTAWA/ ZWROTY I REKLAMACJE”  na stronie Sklepu.

§ 4

Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu zamówienia telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza rejestracji lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu telefonicznym Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Jeśli przyjęcia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi średnio od 1 do 3 dni roboczych. Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę zamówionego Towaru do Kupującego.
 4. W przypadku gdy Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do 3 dni roboczych z powodu braku wybranego Towaru na magazynie lub wyczerpania asortymentu, Kupujący zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować Zamówienie.
 5. Czas dostawy przesyłki kurierem wynosi od 1 do 3 dni roboczych od zrealizowania Zamówienia.
 6. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską.
 9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Reklamacja może być złożona poprzez e-mail (sklep@olenka.net.pl), osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację można posłużyć się formularzem dostępnym TUTAJ.
 5. Sprzedawca zaleca podanie w reklamacji danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
 12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia przyjęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  * w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz rejestracji/zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 6. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przyjętą przez Sprzedawcę politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
 7. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z newslettera.
 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” w serwisie Sklepu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu http://olenka.net.pl/ (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 5. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 6. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 7. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.